;
Acasă Activitate

Servicii de protecție catodică

Servicii de protecție catodică

Servicii de protecție catodică

Având peste 70 de ani de experiență în domeniu, MATCOR prin experții săi în coroziune, serviciile sale directe și produsele sale brevetate răspunde nevoilor de prevenire a coroziunii principalelor active din infrastructură, cum ar fi conducte de petrol, gaz natural și apă, rezervoare de stocare de suprafață, uzine electrice, facilități energetice, puțuri adânci și structuri din oțel-beton.

Descriere

Prevenirea coroziunii și prelungirea duratei de serviciu a activelor

MATCOR este o companie din cadrul BrandSafway care oferă o recuperare remarcabilă a investiției prin produse de protecție catodică și de atenuare a tensiunii induse în conducte. MATCOR furnizează, de asemenea, o gamă largă de soluții de inginerie împotriva coroziunii, expertiză la instalarea sistemelor de protecție catodică (PC), service pe teren, managementul proiectelor și servicii de atenuare a tensiunii induse pe conducte, inclusiv servicii de inginerie la cheie, specializate și personalizate pentru protejarea împotriva coroziunii în aplicații industriale, precum și servicii de gestionare a integrității conductelor.

Pentru a afla mai multe, vizitați matcor.com.

Servicii

Datorită serviciilor sale de protecție catodică, livrate la cheie, MATCOR ajută la prevenirea coroziunii, la menținerea siguranței și fiabilității operațiunilor, la prelungirea duratei de serviciu a activelor și la prevenirea defecțiunilor devastatoare.

  • Consultanță, proiectare și instalare de sisteme PC
  • Întreținerea paturilor anodice adânci și a paturilor anodice convenționale, a sistemelor PC pentru partea inferioară/interioară a rezervoarelor și a sistemelor PC alimentate cu energie solară
  • Monitorizare la distanță
  • Expertize: punct de testare anuală, interferența c.a./c.c., detectarea scurgerilor, conducte, GPS, gradientul de tensiune în curent continuu (DC VG), gradientul de tensiune în curent alternativ (AC VG), starea depolarizată, adâncimea acoperirii, uzine și rafinării
  • Managementul conformității cu standardele DOT
  • Reparația și ajustarea periodică a redresoarelor
  • Întreținerea generatoarelor electrice termice
  • Reparația stațiilor de testare și a dispozitivelor de marcat conducte
  • Gamă completă de produse de control al coroziunii

Let's do something great on

your next project.

Contact Us

Reason form